format site banner
Egbert Roos
Associé
format site banner
format site banner
Egbert Roos
Associé
format site banner

De wereld verandert steeds sneller om ons heen. Verandering is de enige constante zeggen we wel eens. Hoe hou je als ondernemer ‘grip’ op actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van technologie, social media, duurzaamheid en milieu, digitalisering, energietransitie, etc? Waar raken ze je onderneming? Heb je de teugels strak in handen of heb je wel eens het gevoel dat je geregeerd wordt door de drukte van alledag?

Bij Mondriaan zijn we in staat u te helpen door uw bedrijfsprocessen en relevante maatschappelijke ontwikkelingen in (computer)modellen aan elkaar te verknopen. In dergelijke modellen rekenen we aan uw bedrijfsprocessen, analyseren we scenario’s en verkennen daarmee ‘de toekomst’.

We geven u de mogelijkheid, in visueel aantrekkelijke simulaties, virtueel achter de knoppen te gaan zitten en te sturen op optimale prestaties. Dit levert inzicht op omdat we bijvoorbeeld financiële gegevens verbinden met operationele data, klantgegevens en kennis, ervaring en motivatie van uw medewerkers. Vaak blijkt dan dat oplossingen op een ander terrein of in een andere afdelingen in gang te zetten zijn dan waar ‘het probleem’ zich manifesteert.

Bij Mondriaan ben ik de modellenbouwer. Modellen niet als een ‘black box’, maar toegankelijk en begrijpelijk voor alle betrokkenen. Modellen niet gebouwd vóór, maar mét de klant.

Top