format site banner - copy
Bedrijf financieren
Image is not available
format site banner - copy
format site banner - copy
Bedrijf financieren
Image is not available
format site banner - copy

Werkkapitaal & investeringsfinanciering

Grote & complexe financiering

Banken trekken zich steeds verder terug en hebben geen relatiemanagers meer voor kleinere bedrijven. Voor kredieten onder de 1 miljoen euro wordt bij voorkeur een onlineproduct aangeboden, soms nog ondersteund met een kredietspecialist. Voor veel ondernemers is dit een lastig traject, met nogal eens een teleurstellend “nee” tot gevolg.

Er zijn zeer veel alternatieven voor bancaire financiering, van crowdfunding met veel investeerders voor kleinere bedragen tot grote directe leningen van bijvoorbeeld pensioenfondsen. De ondernemer kent deze alternatieven vaak niet en spreekt ook niet de taal van deze alternatieve financiers.

Vanzelfsprekend is er doorlopend een behoefte aan werkkapitaal, financiering van bedrijfsmiddelen of geld nodig voor de financiering van een overname of buy-in.

Mondriaan heeft grote kennis van financieringsmogelijkheden, zowel met regulier bancair krediet als met alternatieven hiervoor. Mondriaan kent de marktpartijen, hun beleidslijnen en weet hoe ze benaderd kunnen worden. Mondriaan maakt op basis van de bedrijfsplannen en recente financiële cijfers altijd een analyse. Op basis van deze analyse wordt een ideale financieringsoplossing geformuleerd die in de financieringsmarkt op haalbaarheid wordt getoetst. Na deze toets wordt in overleg met u de beste oplossing gekozen en wordt de aanvraag definitief ingediend.

In het proces van aanvraag zal Mondriaan u assisteren tot en met de uitboeking van het krediet. Mondriaan analyseert uw situatie en komt met een voorstel tot de best passende oplossing. Wij zijn een onafhankelijke adviseur en we zoeken de best passende oplossing. Door onze kennis, creativiteit en relaties in de markt zijn de uitkomsten competitief qua pricing en voorwaarden. Mondriaan ontzorgt en neemt een onafhankelijke positie in gedurende het proces.

Mondriaan is opgericht en wordt geleid door zeer ervaren senior financiële professionals, met langjarige ervaring in de financiële wereld. Wij werken veelal op basis van een combinatie van een vaste fee met een succes-fee, waarmee een commitment richting u wordt vergroot. Mondriaan heeft voor vele partijen de financiering gearrangeerd.

In een gesprek zal Mondriaan op basis van uw bedrijfsplannen en financiële cijfers een inschatting van de kredietbehoefte maken. Mondriaan formuleert financieringsoplossingen en maakt samen met de klant een keuze. Aangevuld met de benodigde informatie dient Mondriaan de aanvraag in en begeleidt het verder traject.

De banken trekken zich steeds verder terug. Het klantbelang staat bij hen veelal niet meer voorop, en heeft moeten plaatsmaken voor het eigen rendementsmodel. De vaste relatiemanager verdwijnt uit veel bedieningsconcepten, en het wordt voor de ondernemer steeds lastiger om de juiste financierder en financiering te vinden.

De ondernemer heeft behoefte aan een vaste adviseur die zijn bedrijf kent, en die zijn investeringsbehoeften kan vertalen naar een juiste partij, of het nu gaat om de investering in bedrijfsmiddelen, groeifinanciering, een bedrijfsovername of een management buy-in.

Mondriaan heeft grote kennis van de financieringsmogelijkheden, zowel met regulier bancair krediet als met alternatieven hiervoor. Of het nu gaat om asset-based financiering, achtergestelde leningen of via (private equity) fondsen; Mondriaan kent de marktpartijen, hun beleidslijnen en weet hoe ze benaderd kunnen worden.

Mondriaan verdiept zich in uw bedrijf, maakt een grondige analyse op basis van uw bedrijfsmodel, de plannen en cijfermatige gang van zaken, en vertaalt de behoefte in een concrete financieringsoplossing. Na overleg met u wordt deze vraagstelling door Mondriaan bij de juiste partijen in de markt uitgezet.

Mondriaan adviseert u in het keuzeproces voor de juiste financier, waarbij zij u assisteren tot en met de uitboeking van het krediet.

De analyses van Mondriaan vormen veelal ook ‘de vreemde ogen die dwingen’; naast de initiële financieringsbehoefte leiden deze veelal ook tot verscherping van de inzichten voor de ondernemer om het bedrijf te verbeteren, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Mondriaan ontzorgt en neemt een onafhankelijke positie in het proces. Door onze kennis van de markt zijn de uitkomsten en condities veelal competitief.

Mondriaan is opgericht en wordt geleid door zeer ervaren senior financiële professionals, met langjarige ervaring in de financiële wereld. Wij werken veelal op basis van een vaste-fee met een succes-fee, waarmee het commitment richting u wordt vergroot.

Mondriaan heeft zich met haar bedrijfsbrede kennis en ervaring ontwikkeld van initieel adviseur tot een vaste waarde voor veel bedrijven! En daar zijn wij trots op!

Voor de vraagstelling en oplossingsrichting wil Mondriaan uw bedrijf, haar activiteiten en resultaten goed begrijpen, en start daarom altijd met een kwalitatief hoogwaardige scan. Wij communiceren hierbij open en kritisch, en hebben veelal toegang tot branche informatie, waardoor de uitkomsten en ook door u bestede tijd een goede investering blijkt te zijn in de toekomst van uw onderneming.

Benieuwd naar wat wij voor u en uw bedrijf kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

Top