format site banner - copy
Bedrijf uit zwaar weer
halen
Image is not available
format site banner  - copy
format site banner - copy
Bedrijf uit zwaar weer
halen
Image is not available
format site banner  - copy

Resultaten ontwikkelen zich niet zoals gepland. Uw onderneming wordt geraakt door financiële verliezen, door moeizame relaties met de financiers, door zorgen om de continuïteit van het bedrijf of door spanningen tussen de eigenaren en/of de familie. De uitingen zijn divers, en de oorzaken kunnen zowel afkomstig zijn vanuit de markt als uit het bedrijf zelf.

Uw onderneming heeft behoefte aan een professionele adviseur die onafhankelijk van betrokken partijen in staat is tot een snelle adequate analyse en een concreet plan van aanpak om het tij zo spoedig mogelijk te keren.

Mondriaan kan met haar team van senior experts zeer snel een grondige analyse maken van de problematiek en deze vertalen in een concreet plan van aanpak, zowel richting het bedrijf zelf als ten behoeve van de financier. Maar ook richting directie en eigenaren in geval van ‘ruzies en fusies’.

Mondriaan schuwt niet om bedrijfsmatig in te grijpen indien dit in het kader van de continuïteit is gewenst. Mondriaan doet dit zorgvuldig en discreet en streeft ernaar om de uitvoering zo veel als mogelijk wordt uitgevoerd met en door het management van het bedrijf.

Mondriaan wil zich ook committeren voor de uitvoering, en levert daartoe indien gewenst pragmatische expertise. Totdat het bedrijf weer hersteld is. Fit voor de toekomst.

Door onze onafhankelijke positie en senior expertise is Mondriaan in staat snel de kern van het probleem te vinden, en een goede oplossingsrichting te bedenken, vertaald in SMART doelstellingen. Op basis van een goede en duidelijke communicatie van dit plan met de belangrijkste (financiële) stakeholders, creëren wij tijd en rust om de plannen ten uitvoer te brengen.

Indien noodzakelijk gaan wij parallel op zoek naar nieuwe financieringsbronnen.

Mondriaan heeft de beschikking over een team zeer ervaren financiële, bedrijfseconomische en organisatorische en juridische professionals.

Mondriaan heeft in de recente crisisjaren vele tientallen (middel)grote ondernemingen veelal succesvol door de crisis hebben geholpen, en hen geholpen naar de nieuwe levensfase.

Mondriaan is onder andere preferred adviseur voor recovery/herstructurering bij de Nederlandse grootbanken en private equity.

De urgentie van het vraagstuk vraagt om snelle en adequate actie. Mondriaan maakt hiervoor in een zeer kort tijdsbestek een scan, bestaande uit een duidelijke probleemanalyse, de oplossingsrichting en een plan van aanpak. Nadat u hiermee heeft ingestemd, wordt deze gedeeld met de belangrijkste stakeholders.

In de uitvoering voert Mondriaan veelal gedurende korte tijd de regierol, totdat er weer sprake is van genormaliseerde verhoudingen.

Benieuwd naar wat wij voor u en uw bedrijf kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

Top