Vacatures - copy
Diensten
Is uw bedrijf Fit voor de Toekomst?
Vacatures - copy
Vacatures - copy
Diensten
Is uw bedrijf Fit voor de Toekomst?
Vacatures - copy

Met onze rijke kennis, ervaring en netwerk van professionals vinden wij met en voor u de juiste oplossing. Of het nu gaat om een strategisch vraagstuk, een organisatie- of financieringsvraagstuk, een rendementsverbeteringsvraagstuk, of een overname of verkoop van een bedrijf: wij zorgen voor de juiste professional! Gebaseerd op de relatie met u, kunnen wij snel, kostefficiënt, helder en transparant schakelen, en creëren wij waarde voor u!

In de wereld waarin ondernemers leven en werken spelen veel vraagstukken:

  • Hoe zorg ik voor de levensvatbaarheid van mijn bedrijf in veranderende markten?
  • Op welke manier maak ik mijn bedrijf robuust zonder te grote afhankelijkheid van enkele personen?
  • Waarvoor sta ik zelf graag een uur eerder voor op uit mijn bed?
  • Welke ambitie heb ik naast het bedrijf?
  • Wat is ervoor nodig om het bedrijf meer op afstand te gaan besturen?
  • In wiens handen leg ik mijn belegging of mijn pensioen?

Deze vraagstukken voorzien van een routekaart brengt overzicht en rust.

Lees meer

Banken trekken zich steeds verder terug en hebben geen relatiemanagers meer voor kleinere bedrijven. Voor kredieten onder de 1 miljoen euro wordt bij voorkeur een onlineproduct aangeboden soms nog ondersteund met een kredietspecialist. Voor veel ondernemers is dit een lastig traject, met nogal eens een teleurstellend “nee” tot gevolg.

Er zijn zeer veel alternatieven voor bancaire financiering, van crowdfunding met veel investeerders voor kleinere bedragen tot grote directe leningen van bijvoorbeeld pensioenfondsen. De ondernemer kent deze alternatieven vaak niet en spreekt ook niet de taal van deze alternatieve financiers.

Lees meer

Bedrijven met een mooie strategie en missie zijn lang niet altijd (financieel) succesvol. In onze langjarige ervaring hebben we gemerkt dat een consistente vertaling van strategie naar duidelijke meetbare operationele en financiële doelen vaak ontbreekt. Managers en medewerkers hebben dan geen gezamenlijke agenda en doelen. De uitvoering van de strategie stagneert en in het ergste geval wordt de onderneming richtingloos en “doet maar wat’. Resultaten verslechteren en een lastig scenario dreigt.

Heldere en meetbare doelen, goede tools en rapportages met continue analyses zijn ons inziens onmisbaar voor een succesvolle onderneming. Zo is het voor alle medewerkers en managers klip en klaar wat er wordt verwacht en hoe hun bijdrage leidt tot een succesvolle strategie uitvoering, zowel financieel als niet financieel.

Lees meer

Resultaten ontwikkelen zich niet altijd zoals gepland. Uw onderneming wordt geraakt door financiële verliezen, door moeizame relaties met de financiers, door zorgen om de continuïteit van het bedrijf of door spanningen tussen de eigenaren en/of de familie. De uitingen zijn divers, en de oorzaken kunnen zowel afkomstig zijn vanuit de markt als vanuit het bedrijf zelf.

Uw onderneming heeft behoefte aan een professionele adviseur die onafhankelijk van betrokken partijen in staat is tot een snelle adequate analyse en een concreet plan van aanpak om het tij zo spoedig mogelijk te keren.

Lees meer

Vroeg of laat krijgt elke DGA van een MKB-onderneming te maken met de overdracht van de onderneming, soms op eigen initiatief, soms gedwongen door de omstandigheden. Dit is voor ondernemers een gebeurtenis met een enorme impact. Ook is dit vaak een gebeurtenis waar nog geen ervaring mee is opgedaan. Er komen bij deze bedrijfsoverdracht zeer veel facetten aan de orde.

Om dit hele proces goed te kunnen doorgronden heeft de DGA-behoefte aan een adviseur die in zijn/haar belang het volledige traject van een bedrijfsoverdracht goed overziet, initieert, begeleidt, stuurt en kan afronden, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Lees meer

Top