format site banner - copy
Bedrijf aansturen
Image is not available
format site banner  - copy
format site banner - copy
Bedrijf aansturen
Image is not available
format site banner  - copy

Bedrijf aansturen

Bedrijf financieel aansturen

Bedrijven met een mooie strategie en missie zijn lang niet altijd (financieel) succesvol. In onze langjarige ervaring hebben we gemerkt dat een consistente vertaling van strategie naar duidelijke meetbare operationele en financiële doelen vaak ontbreekt. Managers en medewerkers hebben dan geen gezamenlijke agenda en doelen. De uitvoering van de strategie stagneert en in het ergste geval wordt de onderneming richtingloos en “doet maar wat’. Resultaten verslechteren en een lastig scenario dreigt.

Heldere en meetbare doelen, goede tools en rapportages met continue analyse zijn ons inziens onmisbaar voor een succesvolle onderneming.

Dan is voor alle medewerkers en managers klip en klaar wat er wordt verwacht en hoe hun bijdrage leidt tot een succesvolle strategie uitvoering, zowel financieel als niet financieel.

De ondernemer heeft daarbij behoefte aan een sparringpartner die zijn strategie kent en deze kan vertalen naar alle onderdelen van het bedrijf met doelen en meetbare resultaten. Met effectieve coaching kan het bedrijf geholpen worden een en ander te realiseren.

Mondriaan heeft grote kennis en ervaring in het vertalen van de strategie naar concrete doelen. Met behulp van verschillende methodes en altijd samen met het management worden doelstellingen operationeel gemaakt. Met een “SMART” formulering zijn we er zeker van dat het hele bedrijf de doelstellingen snapt en omarmt. Ook ontwikkelen we een dashboard waarmee resultaten continu kunnen worden gevolgd en geanalyseerd. Ook assisteren we met coaching om resultaten periodiek met managers/medewerkers te bespreken.

Indien nodig leveren we de benodigde HR expertise, functie beschrijvingen en coaching.

Binnen de onderneming wordt de strategie geoperationaliseerd en van doelstellingen voorzien. Deze doelstellingen kunnen op individueel niveau worden toegewezen, zowel aan managers als aan medewerkers. Door het management en medewerkers uitdrukkelijk bij dit proces te betrekken wordt de strategie ook geaccepteerd en verankerd. Met een helder dashboard kan de bijdrage van medewerkers en/of afdelingen ook goed worden gemonitord/beoordeeld en kan op output worden gestuurd. Daar waar nodig wordt coaching ingezet.

Mondriaan is opgericht en wordt geleid door ervaren professionals, die deze klus al op velerlei plekken hebben uitgevoerd, zowel in het Mondriaan verband als ook in eerdere functies voorafgaand aan Mondriaan. Gedurende deze processen is er veel ervaring opgedaan en zijn er succesvolle turnarounds gerealiseerd.

Het aansturingstraject start altijd door een heldere strategie te operationaliseren naar concrete doelstellingen.

Het huidige aansturingsmodel en HR-model worden daarbij geanalyseerd en waar nodig bijgesteld.

In nauw overleg met het management wordt een plan van aanpak gemaakt om de nieuwe wijze van aansturing fasegewijs en op logische momenten in te voeren. Mondriaan blijft ook bij de uitvoering  met coaching en begeleiding nauw betrokken.

Bij veel bedrijven kan extra focus op de financiële aspecten van de bedrijfsvoering rendement en comfort geven. Zeker daar waar geen CFO aanwezig is. Het is belangrijk om op dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse basis te weten waar je staat en vooruit te kunnen denken in mogelijkheden en scenario’s. Ook is cruciaal te weten waar het rendement wordt gerealiseerd.

In de praktijk merken wij ook dat actieve aansturing van de bank, fiscus en accountant meerwaarde brengt, zowel in directe euro’s als ook in creëren van mogelijkheden en scenario’s.

Bij de bedrijven die wij in zwaar weer aantreffen is het vrijwel altijd zo dat de financiële functie onvoldoende heeft gefunctioneerd of überhaupt niet goed was ingevuld.

De ondernemer heeft behoefte aan een sparringpartner die zijn strategie kent en de financiële situatie van de onderneming in alle aspecten kan doorgronden en deze kan combineren met de voorgenomen strategie.

Mondriaan heeft grote kennis en ervaring in het financieel analyseren van bedrijven. Met adequate analyses laten wij zien waar er geld verdiend wordt binnen de onderneming en waar de verbeterpunten zijn.

De liquiditeit/solvabiliteit/rentabiliteit wordt goed in beeld gebracht, gebudgetteerd en wordt op maand, kwartaal of jaarbasis adequaat gerapporteerd zodat het management kan bijsturen.

Alhoewel we geen accountant zijn kennen we deze wereld en kunnen we de ondernemer helpen om de accountant snel, goed en geautomatiseerd zijn werk te laten doen. Op tijd rapporteren en deponeren zijn voor de onderneming en voor ons belangrijke zaken! Daarenboven kunnen we zorgen dat de voorwaarden voor een gezonde financiële huishouding zijn ingevuld, de relatie met de financiële stakeholders goed is belegd en er rust komt op het financieringsfront. Indien gewenst kunnen wij ook een (parttime) CFO leveren die volledig meedraait in het MT van de onderneming.

Binnen de onderneming ontstaat overzicht en rust op financieel gebied waarbij de ondernemer actief wordt ondersteund. Ook verkrijgt men inzicht in het rendement van de onderneming en worden indien nodig verbeterplannen opgestart.

Ook in de dagdagelijkse werkzaamheden kan de onderneming worden ondersteund.

Middels periodieke rapportages kan de onderneming adequaat worden gevolgd en gestuurd.

Mondriaan is opgericht en wordt geleid door zeer ervaren senior financiële professionals, met langjarige ervaring in de financiële wereld.

Wij hebben bij een groot aantal bedrijven soortgelijke trajecten gedaan en hebben ook tijdelijke CFO diensten geleverd.

Voor de vraagstelling en oplossingsrichting wil Mondriaan uw bedrijf, haar activiteiten en resultaten goed begrijpen, en start daarom altijd met een kwalitatief hoogwaardige financiële analyse. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak voor verbetering geformuleerd. Die kan bescheiden van omvang zijn, zoals het oplossen van een acuut liquiditeitsprobleem tot het compleet herinrichten van de financiële functie of het leveren van een parttime CFO voor een langere termijn.

Benieuwd naar wat wij voor u en uw bedrijf kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

Top