format site banner - copy - copy
Bedrijf overdragen
Image is not available
format site banner - copy - copy
format site banner - copy - copy
Bedrijf overdragen
Image is not available
format site banner - copy - copy

Vroeg of laat krijgt elke DGA van een MKB-onderneming te maken met de overdracht van de onderneming, soms op eigen initiatief, soms gedwongen door de omstandigheden. Dit is voor ondernemers een gebeurtenis met een enorme impact. Ook is dit vaak een event waar nog geen ervaring mee is opgedaan. Er komen bij deze bedrijfsoverdracht zeer veel facetten aan de orde.

Om dit hele proces goed te kunnen doorgronden heeft de DGA-behoefte aan een adviseur die in zijn/haar belang het volledige traject van een bedrijfsoverdracht goed overziet, initieert, begeleidt, stuurt en kan afronden, zowel inhoudelijk als procesmatig.

De DGA heeft ook behoefte aan een adviseur die complexe zaken op begrijpelijk wijze kan vertalen naar voor hem/haar belangrijke zaken, zowel materieel als immaterieel.

Tevens heeft de DGA-behoefte aan advisering over de prijsvorming en over de wijze waarop een overdracht gefinancierd kan worden.

De ruime ervaring die Mondriaan heeft opgedaan leert dat een goede voorbereiding en een diepgaande analyse van de over te dragen onderneming essentieel is voor succes. Mondriaan kan daar mede door haar diepgaande ervaring goed bij adviseren.

Mondriaan helpt de DGA, eventueel met inschakeling van specialisten, op alle relevante aspecten tegen een altijd faire prijs. Mondriaan neemt de tijd, vraagt door en realiseert een deal die aansluit bij de voor de DGA belangrijke doelen zonder daarbij overigens de realiteit voor andere stakeholders uit het oog te verliezen. Mondriaan communiceert hierbij begrijpelijk, is toegankelijk en neemt de regie waar nodig.

Mondriaan opereert met een vooraf overeengekomen plan van aanpak met daarin verwoord de tijdslijnen en de inhoudelijke aanpak.

Mondriaan kan in lijn met de wens van de klant de waarde (materieel en immaterieel) optimaliseren en weet aan welke knoppen daartoe gedraaid kan worden. De waarde van het bedrijf wordt uiteindelijk ook uitgedrukt in tastbare euro’s waarvoor een koper gezocht wordt. Met het netwerk van Mondriaan worden direct of indirect de juiste partijen benaderd.

Mondriaan kent een hoge kwaliteitseis, werkt in teamverband, is creatief en heeft impact.

Het bewijs bestaat uit referentiecases en feedback van klanten over onze wijze van werken.

De vergoeding voor Mondriaan bestaat deels uit een succes fee wat ook de financiële betrokkenheid onderstreept.

Mondriaan start altijd met een goede analyse van de onderneming en haar eigenaar. Op basis hiervan maken we samen met de ondernemer het passende plan van aanpak voor de bedrijfsoverdracht. Wederzijds respect en vertrouwen, hoge kwaliteit, heldere communicatie en praktische resultaatgerichtheid zijn daarbij onze kernwaarden leidend tot succes!

Benieuwd naar wat wij voor u en uw bedrijf kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

Top