Handelsbedrijf
Hoveniersbedrijf
Van bedrijf in zwaar weer naar bedrijfsoverdracht
Handelsbedrijf
Handelsbedrijf
Hoveniersbedrijf
Van bedrijf in zwaar weer naar bedrijfsoverdracht
Handelsbedrijf

Achtergrond & Vraagstelling

In 2016 raakte Mondriaan betrokken bij een zeer innovatief Hoveniersbedrijf dat door een samenloop van omstandigheden in zwaarder weer was terecht gekomen. Door een onverwacht faillissement van een onderaannemer moest helaas een fors verlies op een project worden genomen. Tegelijkertijd moest er flink in het bedrijf geïnvesteerd worden, zowel in mensen, marketing als ook in productiemodellen. Dit leidde tot liquiditeit spanningen. Tevens kwam de vraag hoe de winstgevendheid verder kon worden hersteld door effectievere aansturing van projecten en beter inzicht in de rentabiliteit.

Oplossing

De oplossing van bovenstaande problematiek is aangepakt via aantal routes:

  1. Voor de korte termijn moest het liquiditeitsprobleem opgelost worden. Uit de analyse bleek dat de eigen vermogenspositie te zwak was en dat er zowel eigen als vreemd vermogen nodig was. Met de ondersteuning van Mondriaan is zowel eigen als vreemd vermogen gearrangeerd en is er rust in de financiële positie gekomen. Projecten konden weer worden gefinancierd!
  2. Voor de rentabiliteitsproblemen is een goede analyse gemaakt van de afgeronde projecten, vooral een precieze nacalculatie gaf inzicht voor verbetering en er is in detail gekeken naar de rentabiliteit van de onderhoudsportfolio.
  3. Met betrekking tot de aansturing is fundamenteel de vraag gesteld, wie doet wat en waarom? Het bedrijf is daarna gesplitst in aanleg en onderhoud en op beide business Lines is meer focus gekomen op effectiviteit. Voor het onderhoud is een nieuwe manager geworven en is de effectiviteit van werken verhoogd door introductie van lean beginselen.
  4. Toch bleek een en ander niet voldoende om op lange termijn winstgevend te kunnen blijven in een markt met steeds meer concurrentie, en waar schaalgrootte met een breed productaanbod door klanten wordt vereist. Na een grondige analyse hebben we een grote partij in de groene wereld benaderd, hen initieel geinteresseerd gekregen en een goed informatie memorandum gemaakt. In dit memo is ook de waardering van het bedrijf meegenomen. Daar bleek serieuze interesse en in een tijdsbestek van een half jaar heeft een deal plaatsgevonden waar alle stakeholders gelukkig mee konden zijn. De letter of intent, formulering van de koop/verkoopovereenkomst inclusief condities, op één lijn krijgen van de aandeelhouders en de onderhandelingen met de koper zijn door Mondriaan verzorgd.

Het bedrijf kan nu weer groeien, de klanten zijn behouden, oude schulden zijn voldaan en het personeel is in grotere organisatie met groeimogelijkheden terecht gekomen zonder de eigenheid van het speciale team te verliezen.

Top