Handelsbedrijf
Handelsbedrijf
Herstructureringstraject met onderhands
crediteurenakkoord
Handelsbedrijf
Handelsbedrijf
Handelsbedrijf
Herstructureringstraject met onderhands
crediteurenakkoord
Handelsbedrijf

Achtergrond & Vraagstelling

Mondriaan is betrokken geweest bij de herstructurering van een handelsbedrijf in zwaar weer. Het betreft een handelsbedrijf dat in een goede tijd voor een (achteraf) te hoog bedrag is verkocht aan een strategische koper. De financiering van de koopsom is destijds grotendeels met bancair krediet geregeld. Door de economische crisis is de markt in de afgelopen jaren substantieel gekrompen (60%) en veranderd, waardoor de aflossingen bij de bank uiteindelijk zijn vastgelopen.

Oplossing

Op verzoek van de bank is Mondriaan als consultant betrokken bij dit omvangrijke herstructureringsvraagstuk. In nauwe samenwerking met de klant is deze veranderde markt in kaart gebracht, en is deze vertaald naar een realistisch omzet en resultatenniveau voor het bedrijf, inclusief het hierbij behorende transitie plan. Naast de bedrijfsorganisatorische aanpassingen is hierbij ook zwaar ingezet op een ‘vrijwillige’ onderhandse herstructurering van de gehele financiering van het bedrijf, richting zowel de aandeelhouders, de bank, de crediteuren en de fiscus, zodat een faillissement kon worden vermeden.

Nadat de grootste financiers hadden ingestemd met een substantiële korting op hun openstaande vorderingen, in combinatie met de gelijktijdige toezegging van de aandeelhouders voor de storting van ‘vers’ kapitaal in het bedrijf, kon het traject richting de overige stakeholders worden opgestart. Door Mondriaan is vervolgens in samenwerking en met een inschakeling van een advocaat het ‘overlevingsscenario’ richting de crediteuren gecommuniceerd, die op hun beurt hebben ingestemd met het crediteurenakkoord.

Met het aanstellen van een nieuwe ervaren manager (MBI kandidaat) zijn met nieuw elan de schouders weer onder de bedrijfsvoering gezet, met een sterk focus op de klantstrategie, de klantprocessen en de medewerkers.

Het was geen gemakkelijk en ook tijdrovend traject, maar dankzij de constructieve en realistische opstelling van de bank, is er nu weer zicht op een fitte toekomst voor het bedrijf en haar stakeholders!

Top