Case
Turn-around en herfinanciering
Slider

Achtergrond & Vraagstelling

De DGA in kwestie heeft een zestal verschillende bedrijven, allen gerelateerd aan vrijetijdsbesteding/watersport in het luxe segment, inclusief hierbij behorend onroerend goed. De marktontwikkelingen van de afgelopen jaren tonen een zeer moeizame vastgoedmarkt en hebben er voor gezorgd dat consumenten de aanschaf van luxe producten uitstellen. De ondernemer heeft deze effecten zeer duidelijk ondervonden in diens bedrijven. Het gehele concern kende een grote financieringsdruk (rente- en aflossingsverplichtingen), waarbij de waarde van de aanwezige activa niet voldoende was om de gehele kredietportefeuille (op korte termijn) af te lossen. Tevens speelde het risico dat de rentedruk de rendabele kernactiviteit onderuit zou kunnen trekken.

Oplossing

Door het grote aantal verschillende activiteiten schaakt de ondernemer op vele borden tegelijkertijd in een hectische periode. De marktontwikkelingen hebben de ondernemer genoodzaakt om op korte termijn een strategie en plan van aanpak te ontwikkelen, per bedrijfsactiviteit. Een uitgewerkt stappenplan was noodzakelijk om het concern weer de goede kant op te leiden. MM&C is door de ondernemer gevraagd om deze plannen te formuleren en om de communicatie richting de huisbankier en overige financiers te verzorgen. Na het in kaart brengen van het gehele scala aan bedrijven en bijbehorende financieringsstructuur, inclusief de verschillende onderlinge dwarsverbanden, heeft MM&C o.a. de volgende trajecten begeleid: 1. Herfinanciering van de kernactiviteit door het bijeenbrengen van verschillende investeerders, waarbij de financiering bij de huisbankier is ingelost (o.a. herfinanciering onroerend goed, werkkapitaal en voorraad gereed product). De discontinuïteitsdreiging van de hoofdactiviteit is hierdoor van de baan. 2. Voor de verschillende panden in de werkmaatschappijen is per individueel geval gezocht naar een geschikte oplossing in de vorm van verkoop, verhuur en herfinanciering. 3. Voor het grote onroerend goed project is met de huisbankier tot overeenstemming gekomen over de vorm van herstructurering (binnen ca. 1,5 jaar).

Top