Handelsbedrijf
Productiebedrijf
Recoverytraject en financieringsaanvraag
Handelsbedrijf
Handelsbedrijf
Productiebedrijf
Recoverytraject en financieringsaanvraag
Handelsbedrijf

Achtergrond & Vraagstelling

Een aantal jaar geleden bij is MM&C betrokken geraakt bij dit bedrijf omdat het in zwaar weer verkeerde. Hoewel het bedrijf een duidelijke toegevoegde waarde heeft in de keten en een sterke organisatie had opgebouwd, werd het bedrijf geconfronteerd met teruglopende omzetten en verliezen, een probleem waar de gehele sector mee kampte. Bovendien had het bedrijf net geïnvesteerd, echter waren de investeringskosten significant hoger uitgevallen dan vooraf gebudgetteerd.

De verliezen op de bedrijfsvoering enerzijds en de uitgelopen investeringen anderzijds, zetten de liquiditeitspositie van het bedrijf ernstig onder druk. De vraag was of het bedrijf nog toekomstperspectief had en hoe het liquiditeitsvraagstuk kon worden opgelost.

Oplossing

De oplossing van bovenstaande problematiek is aangepakt via twee routes:

  1. Uit de analyse bleek dat de producten relatief ongevoelig waren voor veranderingen in prijs (prijsinelastisch) en dat de verkoopprijzen te laag waren in de markt. Door het doorvoeren van prijsverhogingen, aangepaste calculatiemethodes en scherpere inkopen, is een verbetering in bruto marge gerealiseerd van ca. 5%.
  2. Op basis van de rapportage voorzien van liquiditeitsprognoses was de bank bereid om het ingediende de financieringsverzoek goed te keuren, waarbij –zoals verzocht– 65% van de totale financieringsbehoefte door de bank werd ingevuld, onder gelijktijdige inbreng van het restant vanuit derden financiers.

Het doorvoeren van de maatregelen en de extra kapitaalinbreng hebben er voor gezorgd dat het bedrijf in rustiger vaarwater is terecht gekomen, onder sterke verbetering van de jaarlijkse resultaten. Binnen 2 jaar was het bedrijf weer winstgevend, met een positieve cashflow en ook wordt op de verkregen financieringen fors afgelost. De ondernemer ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Op dit moment wordt nagedacht over de groeistrategie van het bedrijf.

MM&C is nog steeds nauw betrokken bij dit bedrijf als sparringpartner voor de DGA, met name op het gebied van belangrijke strategische en financiële beslissingen.

Top