Handelsbedrijf
Handelsbedrijf
Adviseur verkopende partij bij bedrijfsoverdracht
Handelsbedrijf
Handelsbedrijf
Handelsbedrijf
Adviseur verkopende partij bij bedrijfsoverdracht
Handelsbedrijf

Algemeen

Recent is Mondriaan betrokken geweest bij de verkoop van een succesvol en sterk groeiend e-commerce handelsbedrijf. De (internationale) groei van dit bedrijf noodzaakte een verdere professionalisering van het management en de organisatie, alsmede nieuw groeikapitaal. De aandeelhouders/oprichters waren onbekend met een dergelijk verkoopproces, en zaten vooraf niet geheel met elkaar op één lijn. De rol van Mondriaan was om hen in dit verkoopproces te begeleiden, hen te helpen met de juiste keuze van de makelaar (M&A adviseur), en samen met partijen in het dealteam het belang van de verkopers en de waarde van de onderneming te bewaken. In een constructieve samenwerking met alle partijen is de juiste koper gevonden! De aandeelhouders hebben een prima prijs ontvangen, het bedrijf is gezond gekapitaliseerd, en verkopers houden met een klein aandelenbelang perspectief op de toekomstige waardeontwikkeling van ‘hun‘ onderneming!

 

Fase 1: de voorbereiding

De bestuurders en aandeelhouders van dit bedrijf hadden onderling verschillende gedachtegangen omtrent de eventuele verkoop en verkoopwaarde van het bedrijf. Hoe doe je dat, wat is het geëigende moment, wat komt er bij een dergelijk proces kijken, en wat zijn de value drivers?

De rol van Mondriaan was in de eerste plaats om partijen op dezelfde lijn te krijgen. Vervolgens hebben we met de aandeelhouders nagedacht over de wijze waarop wij het bedrijf konden presenteren aan een selecte groep van M&A adviseurs, van waaruit we gezamenlijk de keuze voor een makelaar en een advocaat hebben gemaakt.

 

Fase 2: het verkoopproces

Ten behoeve van de verkoop wordt door de makelaar een zgn. investeringsmemorandum (IM) opgesteld, waarin het bedrijf en haar perspectief op papier op de juiste wijze worden verwoord en gepresenteerd. Ook wordt er een longlist en shortlist gemaakt van mogelijke kopers die bij het bedrijf passen. Nadat de makelaar de diverse partijen heeft benaderd, moet er op basis van de uitkomsten (non binding offers) worden bepaald met welke partijen het verkoopproces uiteindelijk wordt vervolgd, al dan niet in exclusiviteit. Ook dit is een belangrijk keuze moment!

Het proces van de managementprestaties en de diverse due diligence processen mondt uiteindelijk uit in een definitief aanbod van koper, waarop verkopers moeten beslissen: is dit wel de juiste partij voor ons? Kunnen wij het zelf niet beter? Wat wordt mijn rol en houd ik nog een belang in de toekomst van dit bedrijf? En zijn al deze zaken juridisch goed op papier gezet?

Mondriaan heeft in dit gehele proces steeds opgetrokken met en richting de verkopende aandeelhouders, soms op de voorgrond, maar vaak ook op de achtergrond. Wij zorgde ervoor dat partijen uiteindelijk met één stem spraken, zodat de makelaar zich maximaal kon focussen op het maken van de deal! Mondriaan waakte over de waarde van de onderneming en de inhoudelijkheid van de documentatie enerzijds, en de opbrengst van de deal anderzijds.

In een constructieve en coöperatieve samenwerking met de makelaar en de advocaat hebben we gezamenlijk de deal kunnen realiseren met de kopers. Door onze betrokkenheid en kennis van het  bedrijf en de voorbereiding naar de verkoop toe hebben wij tijdens de onderhandelingen extra verkoopopbrengst kunnen realiseren. De verkopers hebben het bedrijf uiteindelijk met een goed gevoel verkocht.

 

Rol Mondriaan

Vanuit de makelaar is het vaak ongebruikelijk dat er een adviseur van de verkopende partij bij de deal betrokken is. Mondriaan is er van overtuigd dat deze adviseurs kunnen zorgen voor toegevoegde waarde in het gehele verkoopproces, mits deze rol op een goede wijze wordt ingevuld. Zij zijn immers uitstekend op de hoogte van de waarde drijvers van het bedrijf, staan meer op afstand, en kunnen vanuit die rol zeer goed opereren in dit veelal voor verkopers emotionele proces. Verkopen van een bedrijf is immers altijd maatwerk. Samen met de makelaar realiseren wij aldus een optimale opbrengst.

De belangrijke rol van Mondriaan werd tevens onderkend door de makelaar in deze deal.

Mondriaan kan u helpen bij het voorbereiden op verkoop en weet aan welke knoppen u moet draaien om de optimale waarde van uw onderneming eruit te halen. Een goede verkoop start bij tijdige voorbereiding, Mondriaan helpt u graag daarbij!

Top