format site banner
Piet Poos
Associé
format site banner
format site banner
Piet Poos
Associé
format site banner

Het is mooi om organisaties te helpen om meer uit zichzelf te halen. Goed ingerichte bedrijfsprocessen, die het mogelijk maken op de juiste manier in te grijpen wanneer het nodig is, met heldere beslismomenten en een duidelijke rolverdeling zijn daarbij essentieel. Een groot gedeelte van mijn werkzame leven heb ik me gespecialiseerd in het inrichten van beheersbare bedrijfsprocessen en de daarbij noodzakelijke ICT-ondersteuning. Daarbij kan ik goed vernieuwende oplossingen bedenken.

Mijn kracht zit daarbij in het overzien van het hele speelveld, zeker waar meerdere organisaties bij zijn betrokken. Als mens ben ik een analyticus die de grote lijnen kan onderscheiden en over organisaties heen processen en geldstromen kan beoordelen en bewaken. Dit heb ik altijd gedaan in samenwerking met specialisten in andere disciplines.

Niemand, geen mens en geen organisatie leeft op een eiland alleen. Maatschappelijke betrokkenheid is voor mij vanzelfsprekend. Dat heeft voor mij ertoe geleid dat ik een aantal jaren als wethouder heb gewerkt, om ook daar meer te halen uit de beschikbare middelen. Het beste uit mensen halen is de reden dat ik naast mijn hoofd­functies 25 jaar lang docent ben geweest om toekomstige beroeps­genoten op te leiden.

Top